Obec Devičie

Úradná tabuľa obce Devičie

ZverejnenéOznam
31.01.2024Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024
15.12.2023Podmienky spôsobu a vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Devičie a náležitosti prihlášky
03.10.2023Voľby do NR SR 2023
27.09.2023Správne konania
23.11.2022Pozvánka zasadnutie OZ dňa 26.11.2022
15.11.2022Referendum 2023
31.10.2022Úprava verejného priestranstva – tvorba oddychovej zóny v obci Devičie
04.10.2022VOĽBY OSO a OSK 2022
20.07.2022Voľby VÚC 2022
20.07.2022Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022
13.06.2022Výzva na predkladanie ponúk "Hracie prvky na detské ihrisko"
21.05.2022Výzva na predkladanie ponúk - „Hracie prvky na detské ihrisko.“
16.02.2022Zámer prevodu majetku
04.10.2021Verejná vyhláška ZYRY
18.07.2021Zámery prevodu majetku
19.11.2020Výzva na predkladanie ponúk - „Zber komunálnych odpadov v obci Devičie“
18.03.2020Začaté správne konanie - výrub drevín
16.03.2020Ako postupovať pri volaniach občanov v súvislosti s koronavírusom a vyhlásenou mimoriadnou situáciou a prijatými opatreniami zo strany štátu?
13.03.2020Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Výmena športového povrchu na ihrisku v obci Devičie
12.03.2020Koronavírus - prevencia, informácie, vyhlásenia
03.03.2020Výsledky volieb do NR SR 2020
20.02.2020Začaté správne konanie - výrub drevín
27.12.2019Registrácia chovov ošípaných, kde sa chová 1 ošípaná - usmernenie
05.12.2019Oznam pre žiadateľov priamych podpôr
03.12.2019Návrh rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 - 2022
15.11.2019Výzva na predloženie ponuky
05.11.2019Voľby do NRSR 2020
07.08.2019Začaté správne konanie - výrub drevín
25.06.2019Výzva na súťaž
15.03.2019Začaté správne konanie - výrub drevín
25.02.2019Začaté správne konanie - výrub drevín
20.02.2019Výzva na predloženie ponuky: Prístavba a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Devičie
03.01.2019Spoločné záverečné verejné prerokovanie Správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti stavby "Rýchlostná cesta R3 Zvolen - Šahy" na životné prostredie.
27.12.2018Rýchlostná cesta R3 - pozvánka na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti
14.12.2018Rýchlostná cesta R3 - zaslanie správy o hodnotení činnosti
09.08.2018Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018