Obec Devičie

Úradná tabuľa obce Devičie

ZverejnenéOznam
20.07.2022Voľby VÚC 2022
20.07.2022Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022
19.07.2022Správne konania
13.06.2022Výzva na predkladanie ponúk "Hracie prvky na detské ihrisko"
21.05.2022Výzva na predkladanie ponúk - „Hracie prvky na detské ihrisko.“
04.10.2021Verejná vyhláška ZYRY
18.07.2021Zámery prevodu majetku
19.11.2020Výzva na predkladanie ponúk - „Zber komunálnych odpadov v obci Devičie“
18.03.2020Začaté správne konanie - výrub drevín
16.03.2020Ako postupovať pri volaniach občanov v súvislosti s koronavírusom a vyhlásenou mimoriadnou situáciou a prijatými opatreniami zo strany štátu?
13.03.2020Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Výmena športového povrchu na ihrisku v obci Devičie
12.03.2020Koronavírus - prevencia, informácie, vyhlásenia
03.03.2020Výsledky volieb do NR SR 2020
20.02.2020Začaté správne konanie - výrub drevín
27.12.2019Registrácia chovov ošípaných, kde sa chová 1 ošípaná - usmernenie
05.12.2019Oznam pre žiadateľov priamych podpôr
03.12.2019Návrh rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 - 2022
15.11.2019Výzva na predloženie ponuky
05.11.2019Voľby do NRSR 2020
07.08.2019Začaté správne konanie - výrub drevín
25.06.2019Výzva na súťaž
15.03.2019Začaté správne konanie - výrub drevín
25.02.2019Začaté správne konanie - výrub drevín
20.02.2019Výzva na predloženie ponuky: Prístavba a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Devičie
03.01.2019Spoločné záverečné verejné prerokovanie Správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti stavby "Rýchlostná cesta R3 Zvolen - Šahy" na životné prostredie.
27.12.2018Rýchlostná cesta R3 - pozvánka na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti
14.12.2018Rýchlostná cesta R3 - zaslanie správy o hodnotení činnosti
09.08.2018Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018