Obec Devičie

Kultúrne a prírodné pamiatky

Evanjelický kostol:barokovo-klasicistická jednoloďová stavba so segmentovo ukončeným presbytériom a predstavanou vežou z roku 1785. Kostol prešiel úpravami v roku 1804, kedy pristavali vežu. Kostol má hladké fasády, okná sú lemované šambránami. Interiér kostola je zaklenutý českou plackou. Nachádza sa tu drevená obiehajúca empora a rokokový oltár.

Ľudový dom č. 23:trojpriestorová murovaná stavba na pôdoryse obdĺžnika z roku 1837.