Obec Devičie

Zasadnutia MsZ obce Devičie v roku 2022

23.11.2022 - Pozvánka zasadnutie OZ dňa 26.11.2022
Pozvánka [pdf / 68 kB]