Obec Devičie

História obce

Park v obci Devičie

Prvá písomná zmienka o obci Devičie pochádza z roku 1256, z obdobia vládnutia uhorského panovníka Belu IV. V tomto období sa obec nazývala DYUCHE. O niečo neskoršie sa obec dostáva do panstva hradu Dobrona vo Zvolenskej župe, tu sa prvý krát vyskytuje názov DEVICZIE.

V obci sa nachádzal mlyn na mletie obilia. Do roku 1578 sa rozvíjalo v obci aj banské podnikanie s drvením rudy, ktoré po napadnutí Turkami bolo ukončené. V roku 1785 sa stavali stodoly, kde sa zvážalo a mlátilo obilie. V roku 1828 mala obec 79 domov a 475 obyvateľov. Ich zamestnanie bolo poľnohospodárstvo, práce v lesoch a vo viniciach. Medzi historické pamiatky patrí Evanjelický kostol barokovo-klasicistický z roku 1785, prestavený v roku 1804 s dostavaním veže a ľudový trojpriestorový dom z roku 1837 zapísaný v ÚZPF. Z 1. polovici 19. storočia pochádzajú kamenné trojpriestorové domy s maštaľou a humná, kde všetky tieto objekty boli pokryté slamenou strechou. Zvláštnu kapitolu v ľudovej architektúre tvoria chyžky postavené na viniciach a vyhĺbené pivnice na uskladnenie vína.

Priložené fotografie